Subsidies voor Glas en Kozijnen: Een Uitgebreide Gids

2 min. leestijd
30/4/2024
De vervanging van oude ramen en kozijnen kan kostbaar zijn, maar in Nederland bestaan er subsidies die deze investering financieel aantrekkelijker maken. Investeringen in hoogrendementsglas en kwalitatieve kozijnen verbeteren niet alleen de isolatie van je huis, maar dragen ook bij aan lagere energiekosten. Gelukkig stimuleert Nederland deze verbeteringen met diverse subsidies, waardoor deze investeringen niet alleen voordelig zijn voor je portemonnee maar ook voor het milieu door bij te dragen aan energiebesparing.

ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing)

De ISDE is bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven die investeren in duurzame oplossingen zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en warmtenetaansluitingen. Vanaf 2021 omvat deze subsidie ook steun voor isolatiemaatregelen zoals de installatie van hoogrendementsglas en isolatie van daken, muren, vloeren en gevels, waardoor duurzame oplossingen toegankelijker worden.

Algemene Voorwaarden voor Installatie

Voordat je in aanmerking komt voor de ISDE, dien je aan diverse criteria te voldoen:

 • Professionele Uitvoering: Isolatiewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een erkend bouw- of installatiebedrijf. Zelf isoleren kwalificeert niet voor subsidie.
 • Documentatie: Maak foto’s tijdens de werkzaamheden om te bewijzen dat de verbeteringen aan jouw woning worden uitgevoerd.
 • Tijdslimiet: Subsidie moet binnen 24 maanden na de eerste uitgevoerde werkzaamheden worden aangevraagd.
 • Bestaande Bouw: De woning moet voor 1 januari 2019 gebouwd zijn, of er moet een omgevingsvergunning voor die datum aangevraagd zijn.
 • Uitbouw*: ISDE-subsidies zijn bestemd voor isolatie binnen de bestaande contouren van uw woning; uitbreidingen zoals aanbouwen en dakkapellen zijn uitgesloten.
 • Monumenten*: Indien je woning een monument status heeft, dan gelden er aangepaste voorwaarden. Deze voorwaarden staan beschreven op de site van het RVO.

*Als je jouw woonoppervlak vergroot door bijvoorbeeld een aanbouw, komt de isolatie hiervan niet in aanmerking voor subsidie. Ook gelden er aangepaste voorwaarden als je woning een monumentenstatus heeft; deze zijn in te zien op de website van het RVO.

Specifieke Voorwaarden voor Glas en Kozijnen

 • HR++: Voor HR++ glas is de maximale U-waarde 1,2 W/m²K
 • Triple Glas: Voor triple glas is de maximale U-waarde 0,7 W/m²K, deze maatregelen moeten worden gecombineerd met de installatie van isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m²K.
 • Isolerende Panelen*: Als u een isolerend paneel installeert, kom je in aanmerking voor ISDE-subsidie bij een Ud-waarde van maximaal 1,2 W/m²K. Voor een paneel met een Ud-waarde van maximaal 0,7 W/m²K**,.
 • Isolerende Deuren*: Een isolerende deur met een Ud-waarde tot 1,5 W/m²K valt onder de lage isolatiewaarde voor subsidie; voor een waarde tot 1,0 W/m²K geldt de hogere categorie.
 • Oppervlakte-eisen***: Er is een minimum van 8 m² en een maximum van 45 m² voor subsidie.

* Alleen in combinatie met HR++-glas of Triple glas.

** Vereist bij triple glas, ook is een verklaring van het bouwbedrijf nodig om het hogere subsidiebedrag te ontvangen.

*** Om aan de oppervlakte-eis te voldoen, mag u alle vormen van glasisolatie bij elkaar optellen. De oppervlaktes van bijvoorbeeld HR++ glas en een isolerende deur worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier. U geeft alleen het aantal m2 op waarmee u oude ramen, panelen of deuren vervangt. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat, komt niet in aanmerking.

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidie varieert per isolatiemaatregel:

 • Voor HR++ glas ontvang je vanaf €23 per m².
 • Voor triple glas vanaf €65,50 per m².
 • Voor isolerende panelen in kozijnen tot €45 per m², afhankelijk van de isolatiewaarde.
 • Voor isolerende deuren tot €65,50 per m² voor deuren met een U-waarde tot 1,0 W/m²K.

A blue sheet of paper with black textDescription automatically generated

Combinatievoordeel

Als je meer dan één isolatiemaatregel laat installeren of deze combineert met bijvoorbeeld een warmtepomp of een andere ISDE maatregel, verdubbelt het subsidiebedrag voor isolatie. Deze combinatie moet binnen 24 maanden na uitvoering van de eerste maatregel aangevraagd worden.

Voorbeeld: Je hebt binnen 24 maanden een warmtepomp laten instaleren en diezelfde 24 maanden laat je ook je ramen vervangen door triple glas. Dan is het subsiedie bedrag voor triple glas €131 per m2, in plaats van €65,50.

Dit geldt overigens niet alleen voor kozijnen en glas, maar ook voor de andere isolatiemaatregelen.

Benodigde Documenten voor je Aanvraag

 • Meldcode van het isolatiemateriaal of glas*.
 • Factuur en betaalbewijs met daarop de datum van aanschaf, het bedrag en de datum van betaling.
 • Foto’s die aantonen dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd op uw adres.
 • Adresgegevens van de woningeigenaar en de uitvoerende bouwbedrijf.
 • Specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden op de factuur, inclusief m², dikte, U-waarde en het type materiaal.
 • Overzicht van de netto oppervlakte van het geïsoleerde glas, kozijnen en/of m² van de kozijnpanelen.

* vraag uw bouwbedrijf om deze op te nemen op de factuur.

Na het indienen van je aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging en binnen acht weken verwacht je een beslissing. In sommige gevallen kan de afhandelingstermijn verlengd worden.

Subsidie aanvragen

Voor uw subsidieaanvraag is het van belang de vierkante meters van uw nieuw geplaatste isolatieglas nauwkeurig op te meten. Er zijn twee methoden om dit te doen; controleer welke methode op uw situatie van toepassing is en volg de instructies voor het meten zorgvuldig.

Bent u bezig met het doorvoeren van meerdere verduurzamingsmaatregelen? Dan kunt u met de handige ISDE-rekentool eenvoudig een schatting maken van het potentiële subsidiebedrag. Het is belangrijk dat u alle gegevens in de tool invult om een correcte berekening te krijgen. De ISDE-rekentool vindt u hier.

Als u al subsidie heeft ontvangen voor het plaatsen van triple glas op de benedenverdieping, kunt u geen nieuwe subsidieaanvraag doen voor HR++ glas op een andere etage. Om optimaal gebruik te maken van subsidies, is het raadzaam om alle glasgerelateerde verbeteringen die u binnen 24 maanden plant, in één aanvraag te bundelen. Deze gecombineerde aanvraag moet binnen 24 maanden na de installatie van de eerste verbetering worden ingediend.

Tevens biedt de regeling de mogelijkheid om een gemachtigde aan te stellen die de subsidieaanvraag namens u kan indienen. Hiervoor vult u een speciaal machtigingsformulier in samen met de persoon die u wilt machtigen. Het is niet nodig dit formulier mee te sturen met uw aanvraag, maar bewaar het zorgvuldig. Na de machtiging kan uw vertegenwoordiger de aanvraag voor de subsidie verzorgen.

Na de aanvraag

Nadat je je subsidieaanvraag voor glas en kozijnen hebt ingediend, wordt deze in behandeling genomen en mag je binnen acht weken een reactie verwachten. Je ontvangt een bevestiging met een uniek referentienummer waarmee je vragen kunt stellen of updates kunt krijgen over je aanvraag. Mocht de afhandeling langer duren, dan word je hierover zeven weken na je aanvraag op de hoogte gesteld. Zodra je aanvraag volledig is verwerkt, ontvang je bericht over de uitkomst.

Subsidies bij je Gemeente

Naast de ISDE bieden veel gemeenten lokale subsidies voor verduurzaming en energiebesparing. Check de Energiesubsidiewijzer op Verbeterjehuis.nl om te zien welke opties beschikbaar zijn in jouw regio.

Zakelijk

‍Als u eigenaar bent van een woning en deze verhuurt, valt u onder de zakelijke aanvragers voor de ISDE-subsidie.

Btw-regeling

De Nederlandse overheid heeft een stimuleringsmaatregel geïntroduceerd waarbij het btw-tarief voor de arbeidskosten bij het plaatsen van isolatieglas is verlaagd naar 9%, een vermindering ten opzichte van het standaardtarief van 21%.

Dit tarief is van toepassing op de arbeidskosten voor het aanbrengen van isolatiemateriaal zoals glaswol, steenwol en isolatie.

Wanneer u isoleert, profiteert u van een verlaagd btw-tarief van 9% op de arbeidskosten voor het aanbrengen van isolatiematerialen zoals glaswol, steenwol, piepschuim en isolatieglas, mits uw woning ouder dan twee jaar is. Deze regeling heeft als doel woningen energiezuiniger te maken. Echter, voor materialen blijft het tarief van 21% btw gelden, evenals voor overige werkzaamheden die niet als isolatie worden aangemerkt, zoals sloopwerk, installatie van zonwering, of het bouwen van een dakkapel.

Voor werkzaamheden die deels onder het 9% en deels onder het 21% tarief vallen, dient een splitsing gemaakt te worden in de facturering. Het is van belang dat u controleert of deze btw-verlaging correct op de factuur is doorgevoerd..

Voor meer details over de btw-regeling kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Conclusie

De ISDE-subsidie, samen met de verlaagde btw-tarief voor isolatiewerkzaamheden, vormen een krachtige stimulans voor huiseigenaren om te investeren in energie-efficiënte glas en kozijnen. Deze financiële voordelen maken het niet alleen makkelijker om je woning duurzamer te maken, maar ze verlagen ook de drempel om bij te dragen aan een beter milieu. Voor een helder overzicht van de voorwaarden en hoe je optimaal gebruik kunt maken van de btw-regeling, raadpleeg de website van het RVO.en de Belastingdienst.